Planering och bokning av höstens klövviltsjakter är nu redan igång.

Jakterna kommer att likna föregående års upplägg.

Datum för årets två jakter är 16 november och 29 november.

Hör av Er snarast om Ni vill försäkra Er om en plats.

Jägarhälsningar

Alf